Så är yxan uppbyggd

Även om det finns mängder av olika yxor att välja mellan så är de flesta uppbyggda utifrån samma princip. Genom att vara insatt i de olika delarna och dess funktion kan det även bli lättare att välja vilken yxa man ska köpa in.

 
Egg – Längst ut på bladet är eggen. Det är den vassa del som används när yxan är i funktion. Eggen kan vara utformad på olika sätt beroende på vad yxan ska användas till. Men här kan man se till både utförande, skärpa och tjocklek.

Lägg/Blad – Den del av metalldelen som inte är egg kallas för blad eller lägg. Eggen är ofta i en färg medan bladet är en annan färg. Hur bladet ser ut beror främst på hur eggen ska vara och därmed funktion på yxan.

Öggla – Ögglan är det hål i yxhuvudet som skaftet fästes i. Här kan det variera gällande hur stor och djup ögglan är.

Yxhuvud – Yxhuvudet är den del som inte är skaftet. Med andra ord den del som oftast är i metall medan skaftet är i annat material.

Skaft – Skaftet är vanligtvis tillverkat av trä eller ett hårdare gummimaterial. Bägge dessa material har en viss ”stuns” vilket gör att inte kraften överförs till händerna på den använder yxan. Skulle skaftet vara av stål eller annat mycket fast material skulle man lättare få ont i händerna under användning.

Skaftknopp – Längst ner på skaftet är skaftknoppen. Det är oftast en bredare del som gör att händerna inte lika lätt glider av yxan. Denna knopp har i vissa fall ett litet hål där ett snöre kan monteras. Ett snöre som då används för att exempelvis hänga upp yxan efter användning. Någon praktisk funktion under själva yxanvändningen finns inte.